A projektről

A mikroműanyagok (5 mm-nél kisebb környezetben előforduló műanyagdarabok) környezetvédelmi problémája az elmúlt néhány évben a tudományos érdeklődés középpontjába került, és jelenleg is dinamikusan növekvő kutatási terület. Jelenlétüket a világ szinte összes földrajzi régiójában számos publikáció bizonyítja. Nem csak előfordulásukról, de az általuk okozott környezeti, ökológiai és humán egészségügyi kockázatokról is beszámolnak.

Kutatásukról jelentősebb irodalom a tengerek és óceánok vonatkozásában érhető el, míg az édesvízi rendszerek vizsgálata nem túl elterjedt. A tengeri hulladék jelentős része szárazföldi eredetű, és a folyók lehetnek a legnagyobb szállítóik. Többek között ezért is fontos a tavak és folyók átfogó vizsgálata, nem beszélve arról, hogy sok millió ember napi tápláléka és ivóvize is innen származik, életünk szervesen kapcsolódik felszíni vizeinkhez. Európa viszonylatában is igen kevés adattal rendelkezünk; 2017-ig mindössze néhány vizsgálatot végeztek a Dunán, a Rajnán és néhány olaszországi, svájci tóban, illetve folyóban. A tengeri és édesvízi környezetre is igaz, hogy jelenleg a vizsgálati módszerek nem egységesek, így az adatok összehasonlítása, hosszú távú következtetések levonása a mikroműanyagok forrásáról, elterjedéséről és hatásáról jelen pillanatban nem lehetséges.

A WESSLING Hungary Kft. 25 éves tapasztalattal rendelkezik a környezetanalitika, élelmiszer- és gyógyszervizsgálat terén; akkreditált laboratóriumi szolgáltatásainkkal és tanácsadással állunk partnereink rendelkezésére a csúcstechnológiát képviselő WESSLING Tudásközpontunkban. Nem csak az éltechnológiák alkalmazása, de azok fejlesztése is filozófiánk részét képezi. Társaságunk elkötelezett életünk minősége iránt, ezért nagy figyelmet fordítunk az újszerű környezetvédelmi kihívásokra. 2017-ben megkezdtük az első hazai mikroműanyag-méréseket, és a nemzetközi publikációk tanulmányozása során a fentebb leírt hiányt tapasztaltuk az egységes módszereket illetően.

Wessling

„Mikroműanyagok édesvízi mintavételi módszertanának és mintaelőkészítésének fejlesztése” című projektünk ennek a fájó hiányosságnak a pótlását célozza meg, hiszen a különböző felszíni vizekre univerzálisan alkalmazható mintavételi eljárást dolgozunk ki. Ennek megvalósításához eszközt is fejlesztünk, amely a minél pontosabb mikroműanyag mennyiségi meghatározáshoz nagy volumenű vízminta vételére alkalmas, amellett, hogy a műanyagokat minél kisebb mérettartományban (20-50 mikrométer) legyen képes befogni, hiszen a néhány mikronos részecskék biológiai hatása fokozottabb lehet. A mintavételt követő hatékony mintaelőkészítést – a jövőben várható mikroműanyag-analitika iránti kereslet növekedésének kielégítése érdekében – egy kidolgozásra kerülő nagy áteresztőképességű munkaállomással végezzük, annak érdekében, hogy partnereink gyors és pontos analitikát, komplex mintavételi szolgáltatást kaphassanak. A víz és üledék mintaelőkészítési módszereit modellrendszereken és terepi mintákon is értékeljük.

A KFI_16-1-2017-0477 kódszámon futó projekt pályázati főösszege nettó 269 538 633 forint, ebből vissza nem térítendő támogatás nettó 138 586 808 forint. A Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (Vállalati KFI_16) pályázatot a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal írta ki, a vissza nem térítendő támogatást a Magyar Állam nyújtja. Ez a pénzügyi keret jelentősen hozzájárulhat az egységesített mikroműanyag-mintavételi és -mintaelőkészítési módszerek fejlesztéséhez, amely a tudományos közösség és a társadalom érdekeit is szolgálja. Az új módszerek elősegíthetik olyan nagy volumenű felmérések megkezdését, amelyekhez megfelelő minőségbiztosítási rendszerek tartoznak, így a mikroműanyagok által okozott kockázat globálisan megismerhető, a szükséges jogi, műszaki intézkedések meghozhatók.