A WESSLING Hungary Kft
„Mikroműanyagok édesvízi mintavételi módszertanának
és mintaelőkészítésének fejlesztése"
címet viselő projektje
Egységes mintavételi eljárások kidolgozásával egy hiánypótló K+F projekt során forradalmasíthatják az édesvizek és üledékek mikroműanyag-vizsgálatait
Napjainkra már megkérdőjelezhetetlen, hogy a műanyaghulladékok jelentős része bekerül a természetes ökoszisztémákba, vizekbe, ahol biológiai lebomlásuk nem történik meg. Ezzel szemben fizikai-kémiai hatások – elsősorban UV-sugárzás – következtében láncszerkezetük aprózódik, így 5 mm-nél kisebb, úgynevezett mikroműanyagok jönnek létre.

A projektről

Édesvízi mintavételi technológia fejlesztése és tesztelése terepi mintákon, nagy felbontású vízmintavételi eszköz megalkotása
Üledékek és talajok mintavételei technikáinak összevetése, értékelése, és a módszertan fejlesztése
Édesvízi környezetből nyert minták (víz, üledék, szennyvíz) mintaelőkészítési technikáinak fejlesztése, validálása modellrendszerben
Eredmények publikálása és széles körű disszeminációja szakmai rendezvényeken a tudomány fejlődésének érdekében

Célunk, hogy létrehozzunk egy olyan, a mikroműanyagok édesvízi környezetekből (víz, üledék) történő mintavételére és mintaelőkészítése vonatkozó eljárásrendet, illetve eszközparkot, amelyek jelentősen hozzájárulhatnak az ilyen jellegű vizsgálatok standardizálásához. Nagy felbontású vízmintavételi eszköz megalkotásával lehetőség nyílik környezetileg és vélhetően élettanilag is nagyobb jelentőséggel bíró frakció (20-50 mikron) mintázására, hiszen eddigi eredmények szerint a kisebb részecskék számossága nagyobb, mint az elterjedt 300 mikronos hálóval gyűjtötteké. Mindezt annak érdekében tesszük, hogy az édesvízi mátrixokból jelenleg hiányzó adatokat pótolni lehessen, az Európa-szerte szükségszerűen elinduló folyami és tavi mikroműanyag felmérések, monitoring projektek eredményei összevethetők legyenek a jövőben, így az érintettek megfelelő input adatok alapján hozzanak döntéseket, szükség esetén jogszabályokat alkothassanak.

A projektről bővebben

Nem csak a mintavételben, de a mintaelőkészítést illetően sincsenek jelenleg egységes módszerek, ezért a mintaelőkészítéseket különböző modellrendszerek használatával értékeljük. Vízmintáknál hatékony és gazdaságos mintatérfogat-csökkentési lépést dolgozunk ki, amely nem csak a könnyű kezelhetőséget, de a fenntarthatóságot is szolgálja, hiszen így a vegyszerfelhasználás is minimalizálható. A munkafolyamatokhoz illeszkedve, ergonomikus mintaelőkészítő egységet kívánunk kialakítani annak érdekében, hogy egy nagy áteresztőképességű munkaállomás prototípusát alkossuk meg. A terepi üledékminták előkészítésére különböző módszereket kívánunk használni: előzőleg modellrendszerben tesztelt, különböző publikációk alapján készült, illetve kereskedelmi forgalomban egyedülálló berendezésekre optimalizált eljárásokat vizsgálunk. A surrogate (kísérő vagy belső) standard-addíciós koncepció elve alapján igyekszünk egy mintaelőkszítési belső kontrollt is fejleszteni, hogy a mérési bizonytalanságról megbízhatóbb képet kapjunk, illetve a későbbiekben a mérések megbízhatóságát növeljük.

Kutatási eredmények

Kutatási eredmények

A legfrissebb kutatási eredmények hamarosan ide kerülnek majd fel...

2018.11.09. Bővebben

Aktualitások

Több lehet a mikroműanyag a természetben, mint gondoltuk

2020.01.20. Bővebben

Üledék mintázás a Tisza-tavon
Előadásunk a µMed konferencián
µMM projekt a SETAC konferencián Helsinkiben
Szivattyús mintavételekről Lanzarotén